Gıda sektörü çok gerekli ve büyük bir sektördür. Gıda sektörü denildiğinde kapasite bakımından çok büyük işletmeler devreye girdiği için gıdaların işlenmesi de zaman alıcı bir hal alabilmektedir. Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler gıda sektörüne de etki etmiştir. Bununla birlikte üretilen gıda makinaları hayatı oldukça kolay bir hale getirmektedir. Soyma, dilimleme, doğrama, rendeleme gibi birçok farklı işlevi bulunan bu makinalar yalnızca restoranlarda değil, hipermarketlerde de karşımıza çıkabilmektedirler.

Tüm işlemlerin basit bir şekilde yapılması için üretilen gıda işleme makinaları, çok büyük ölçüde emek tasarrufu sağlamaktadır. Yapılacak tüm işlemlerin elde gerçekleştirilmesi atıkların oranının fazla olması anlamına gelmekteydi. Ancak gıdaların işlenmesi için makinaların kullanılmasıyla birlikte atıklar en aza indirilmiştir ve bu da sektör açısından oldukça değerli bir değişim anlamına gelmektedir.

Ülkemizde artan endüstrileşme ve kentleşmeyle birlikte yaşamımız, damak tadımız, gelir düzeyimiz değişmekle kalmayıp, yemek hazırlamaya ayrılan sürenin de oldukça aza inmiş olması gelişmiş bir gıda sanayisinin doğmasına sebep olmuştur. Büyümekte olan gıda işleme sanayisi, bu makinaların ve ekipmanlarının da kısa zaman içerisinde gelişimini hızlandırmıştır.

Günümüzde gıda işleme sanayisi için gerekli olacak her türlü makine ekipmanları ve makinaların yedek parçalarının üretimi yapılmaktadır. Bu makinaların bir kısmı elle kullanılabilirken bir kısmı da yüksek teknoloji donanımlı, otomatik çalışan makinalardan ve ekipmanlardan oluşmaktadırlar. Gıda işleme makinalarının tasarımı hijyenik koşullara uygun olacak şekilde ve gıdaların kalitesini kaybetmeyecek şekilde yapılmaktadır. Gıda işleme makinası kolayca temizlenebilmeli ve ekipmanlarının da hijyeni sürekli olan tekniklerle sağlanmalıdır. Her ürüne özel kullanılan makinalar yine aynı şekilde özel bakıma tabii tutulmaktadır. Bakım çok önemlidir çünkü yoğun bir işlem esnasında meydana gelebilecek herhangi bir arıza ciddi hammadde kayıpları yaşanmasına neden olabilir. Gıdalar, işlemden geçecekleri ekipmanların kalitesinden büyük ölçüde etkilenirler.


Gıda İşleme Makinaları Seçimi

Gıda işleme makinalarının seçimi, uygulanacak işlemin niteliğine, ekipmanların yapısal özelliğine, işlevsel özelliklerine göre öncelik gösterebilir. Gıda işleme makinaları; boyutları ve ağırlıkları, bakımları, yedek parçaları, kullanılan malzeme niteliği, dayanıklılık ve tesis alanına göre kapladığı alan dikkate alınarak seçilmelidir.
Gıda İşleme Makinası Çeşitleri
Gıda makinaları ile işlemler tüm gün tekrarlandığı için zamanla basit bir hal almış ve büyük oranda emek ve zaman tasarrufu sağlamışlardır. Ata tartı bünyesinde ulaşabileceğiniz gıda işleme makinaları çeşitleri; dilimleme makinaları, kemik testereleri ve öğütücülerdir. Detaylı bilgi için https://www.atatarti.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.